[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 

1. ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย

         

2. ที่ตั้ง             เลขที่ 94 ถนนพระพายัพ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  

                       18110 โทรศัพท์ 0-3624-6914, 0-3624-4064 โทรสาร 0-3624-6914,

                       e–mail : kk@sara.nfe.go.th , Website : htt//www.kk@sara.nfe.go.th

3. สังกัด            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี

                                 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย จัดตั้งตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งคอย และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอยจนถึงปัจจุบัน

 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย  อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย  ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภอแก่งคอย มีพื้นที่จำนวน 120   ตารางวา ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น  แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยและเป็นอาคารที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งคอย

เข้าชม : 1237
 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0-3624-6914 , 0-3624-4064 โทรสาร 0-3624-6914
     Design & produce by Patcharasri Rakngam
Contact webmaster us :
Patcharasri@outlook.com

 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี