[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
20 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสร้างจิตอาสาดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี
เชิญชวนสร้างจิตอาสาดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
เข้าชม : [100]
28 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนคณะครู นักศึกษา และชาวอำเภอแก่งคอย ร่วมตั้งปณิธานความดี
ด้วยในโอกาสที่ระหว่างปี 2558-2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้แก่ ปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมา
เข้าชม : [397]
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษากศน.อำเภอแก่งคอยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เข้าชม : [656]
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหัสถวุฒิ
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหัสถวุฒิ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558
เข้าชม : [612]
25 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งคอยศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลตาลเดี่ยว และโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งคอยศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลตาลเดี่ยว และโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
เข้าชม : [2221]
20 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งคอย รวมงานทอดผ้าป่าการศึกษา ณ กศน.อำเภอพระพุทธบาท
กศน.อำเภอแก่งคอย รวมงานทอดผ้าป่าการศึกษา ณ กศน.อำเภอพระพุทธบาท วันที่ 19 มิถุนายน 2558
เข้าชม : [406]
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชม ETV วันที่ 17 มิย. 2558
รับชม ETV วันที่ 17 มิย. 2558
เข้าชม : [329]
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งคอย นำคณะครูเลี้ยงอาหาร ที่บ้านพักใจ สระบุรี
กศน.อำเภอแก่งคอย นำคณะครูเลี้ยงอาหาร ที่บ้านพักใจ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เข้าชม : [958]
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งคอยเข้าร่วมปลกป่าในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2558
กศน.อำเภอแก่งคอยเข้าร่วมปลกป่าในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2558 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลงที่2 บ้านซับมะฝ่อ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
เข้าชม : [812]
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชมรายการปฐมทาง ETV วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2558
รับชมรายการปฐมทาง ETV วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2558
เข้าชม : [133]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านซับบอนตำบลทับกวาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
กิจกรรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านซับบอนตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [878]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชมรายการปฐมทาง ETV วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
รับชมรายการปฐมทาง ETV วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [258]
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชมรายการปฐมทาง ETV
รับชมรายการปฐมทาง ETV วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [145]
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
เข้าชม : [148]
13 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [168]
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
เข้าชม : [267]
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาร์ม สุขศรี นักศึกษากศน.อำเภอแก่งคอยผู้ชนะเลิศระดับภาค ในการเเข่งขันการร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ
นายอาร์ม สุขศรี นักศึกษากศน.อำเภอแก่งคอย ผู้ชนะเลิศระดับภาค ในการเเข่งขันการร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ และได้เป็นตัวเเทนภาคไปแข่งขันการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 เมษายน 2558
เข้าชม : [230]
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กลุ่มศูนย์เจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอแก่งคอย
ผอ.กลุ่มลุ่มจ้าพระยา นิเทศ กศน.อำเภอแก่งคอย วันที่ 3 มีนาคม 2558
เข้าชม : [386]
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอนุรักษ์เลียงผา ณ โรงงเรียนพระพุทธบาทน้อย 27-28 ก.พ.58
ค่ายอนุรักษ์เลียงผา ณ โรงงเรียนพระพุทธบาทน้อย 27-28 ก.พ.58
เข้าชม : [227]
24 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายยุวกาชาด กศน.อำเภอแก่งคอย วันที่ 23-24 ก.พ. 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก
โครงการค่ายยุวกาชาด กศน.อำเภอแก่งคอย วันที่ 23-24 ก.พ. 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก
เข้าชม : [1451]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0-3624-6914 , 0-3624-4064 โทรสาร 0-3624-6914
     Design & produce by Patcharasri Rakngam
Contact webmaster us :
Patcharasri@outlook.com

 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี