เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : โครงการ/กิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารและครูกศน.อำเภอบ้านหมอนำนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยม

จันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 271


โครงการ/กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด กศน.: อำเภอบ้านหมอ 30 / พ.ค. / 2559
      เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารและครูกศน.อำเภอบ้านหมอนำนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยม 28 / ธ.ค. / 2558
      โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 29 / ก.ย. / 2558