[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  เนื้อหาที่ 1 : หนังสือหายาก
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2  
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • 1  
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • 0  
 • ค่ายคุณธรรมจริย
 • 1  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ประกาศ กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ประกาศแก้ไขจัดจ้างพิมพ์แบบเรียน เป็นฉบับวันที่ ๘ ธันวาคม 2559
 • 0  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 0  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน2
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย
 • 0  
 • ประกาศเสนอราคาจัดจัดพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร 51
 • 0  
 • ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา
 • 1  
 • ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา
 • 0  
 • ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ประกาศ จ้างพิมพ์หนังสือเรียนฯ
 • 0  
    เนื้อหาที่ 3 : ศรช. เครือข่าย
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • กศน.ตำบลขุนโขลน
 • 0  
 • กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
 • 0  
 • นิเทศการเรียนการสอนผ่าน ETV
 • 0  
 • การเรียนการสอน กศน.ตำบลพระพุทธบาท
 • 1  
 • การเรียนการสอน กศน.ตำบลพระพุทธบาท
 • 0  
 • สังสรรค์ปีใหม่ 2557
 • 0  
 • รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ
 • 0  
 • กิจกรรมโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • 0  
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
 • 0  
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • 0  
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • 0  
 • นิเทศการจัดการเรียนการครู กศน.ตำบล
 • 0  
 • นิเทศการจัดการเรียนการครู กศน.ตำบล
 • 0  
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • 0  
 • พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • 0  
 • พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • 0  
 • ศึกษาดูงานพัฒนาสังคมชุมชน
 • 0  
 • ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา
 • 0  
 • ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ส่งเสริมการอ่านฯ
 • 0  
 • จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • ประเพณีสงกรานต์
 • 0  
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน\" การทำไม้กวาดอ่อน\"
 • 0  
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2561
 • 0  
 • ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2561
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 7  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 2  
 • บทความทั่วไป
 • 3  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 3  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 1  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 21  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • 5 ธันวามหาราชา
 • 0  
 • เดิน-วิ่งมาราธอนทั่วคืนความสุขประชาชน
 • 0  
 • นิเทศการเรียนการสอนผ่าน ETV
 • 0  
 • สวัสดีปีใหม่ 2557
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาท ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ 2557
 • 0  
 • วันครู 16 มกราคม 2558
 • 1  
 • ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล
 • 0  
 • ศึกษานิเทศ กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงานนิเทศ กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาทรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา
 • 0  
 • 7 สิงหาคม 2559 ลงประชามติ
 • 0  
 • ศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมราชฯ
 • 1  
 • 7 สิงหาคม 2559 ประชามติ
 • 1  
 • 12 สิงหา มหาราชินี
 • 0  
 • 12 สิงหา มหาราชินี
 • 0  
 • 12 สิงหา มหาราชินี
 • 1  
 • รับสมัรนักศึกษ กศน.ภาคเรียนที่ 2/2559
 • 0  
 • เสด็จสู่สวรรคาลัย
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • รับสมัครนักศึกษา กศน.
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560
 • 0  
 • เยี่ยมชมห้องสมุดฯ
 • 0  
 • ประกาศ จ้างพิมพ์หนังสือเรียนฯ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • ประกาศ
 • 0  
 • จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 • 1  
 • บริจาคโลหิต
 • 0  
 • จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 • 1  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
 • 0  
 • สวัดดีปีใหม่ 2561
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • รับสมัครนักศึกษา กศน.
 • 0  
 • รับสมัครนักศึกษา กศน.
 • 0  
 • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา กศน.
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • กศน.อำเภอพระพุทธบาท
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0     
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท
  36/1  หมู่ 5 ถนนแผ่ความดี  ตำบลขุนโขลน  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
  โทรศัพท์ 036-267255  - โทรสาร  036-267052  E-mail: pb@sara.nfe.go.th
  http://sara.nfe.go.th/6111
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี