เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : บทความสุขภาพ
หัวข้อเรื่อง : ไข่ซีลีเนี่ย คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

คะแนน vote : 0  

ไข่ซีลีเนียม คืออะไร?


ไข่ไก่สดสงวนฟาร์ม ผลิตจากฟาร์มที่มีมาตรฐานการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ 
จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ 
โดยเฉพาะแร่ธาตุ “ซีลีเนียม” ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผ่านการตรวจสอบ
จากห้องปฏิบัติการกลางอาหารและเกษตรแห่งประเทศไทย (LCFA) 
จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะ และเชื้อโรคที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ


ไข่ไก่สดสงวนฟาร์มทุกฟองได้รับการเสริม แร่ธาตุซีลีเนียม ผ่านทางอาหารไก่ไข่
ในรูปอินทรีย์ (Selenomethionine) ซึ่งมีความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ได้สูง
การบริโภคไข่เสริมซีลีเนียมนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบ
โปรตีนจากแหล่งอื่นๆ แล้ว ไข่ไก่ที่ได้รับการเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมยังจะช่วยให้
ร่างกายได้รับซีลีเนียมในปริมาณที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการอีกด้วย ดังนั้น
ไข่ไก่ที่เสริมแร่ธาตุซีลีเนียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

ตารางแสดงปริมาณซีลีเนียมที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน 
 
ช่วงอายุ
ชายและหญิง (ไมโครกรัม/วัน)
สตรีมีครรภ์ (ไมโครกรัม/วัน)
สตรีให้นมบุตร (ไมโครกรัม/วัน)
1-3
20
-
-
4-8
30
-
-
9-13
40
-
-
14-19
55
60
70
มากกว่า 19
55
60
70

ที่มา: Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Vitamin C, 
Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. National Academy Press, Washington, DC, 2000. 


ตารางแสดงปริมาณแร่ธาตุซิลิเนียมในไข่ไก่ที่เสริมซีลีเนียมเปรียบเทียบกับไข่ไก่ธรรมดา  
 
ประเภทไข่
ปริมาณซิลิเนียมที่พบในไข่ขาว 
(ไมโครกรัม/ฟอง)  
ปริมาณซิลิเนียมที่พบในไข่แดง 
(ไมโครกรัม/ฟอง)  
ปริมาณซิลิเนียมทั้งหมด
(ไมโครกรัม/ฟอง)  
ไข่ไก่ธรรมดา 
7.56
12.20
19.74
ไข่ไก่ที่เสริมแร่ธาตุซิลิเนียม 
10.31
17.44
27.95
 
 
 
 

ที่มา: อรวรรณ เรืองเดชชัยกุล, 2542 
ซีลีเนียม คืออะไร?ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อสุขภาพถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องการในปริมาณ
ไม่มากนักก็ตาม โดยเมื่อแร่ธาตุซีลีเนียมรวมตัวเข้ากับโปรตีนทำให้เกิด 
“ซีลีโนโปรตีน” ซึ่งเป็นเอมไซม์ที่สำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ คุณสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระของซีลีโนโปรตีนมีส่วนช่วยในการป้องกันการเสียหายของ
เซลล์อันเกิดจากอนุมูลอิสระ โดยอนุมูลอิสระ เป็นผลมาจากการเผาผลาญสาร
อาหารของร่างกายโดยใช้ออกซิเจน ซึ่งมีส่วนในการทำให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น 
โรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ซีลีโนโปรตีน ยังมีส่วนช่วยควบคุมการ
ทำงานของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ และยังมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิ
คุ้มกันของร่างกายอีกด้วย 

หน้าที่สำคัญของซีลีเนียมที่มีต่อร่างกาย

 

 1. ช่วยปกป้องผิว ชะลอความแก่ชรา โดยทำงานร่วมกับวิตามินอี 
  และเสริมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของวิตามินอีในการรักษาเนื้อเยื่อ
  ต่างๆ และชะลอการแก่ตายของเซลล์ธรรมชาติ รักษาความยืด
  หยุ่นของผิวหนัง
 2. ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้น โดยการช่วยนำ
  ออกซิเจนไปเลี้ยงให้เพียงพอ
 3. ป้องกันโรคมะเร็ง โดยการรับประทานซีลีเนียมเป็นประจำจะช่วย
  ต้านฤทธิ์มะเร็ง โดยเฉพาะชนิดผิวหนังที่เกิดจากสารเคมี และแสงแดด
 4. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของซีลีเนียม 
  จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ภูมิคุ้มกัน
 5. ช่วยต้านพิษในร่างกาย ซีลีเนียมสามารถป้องกันกัมมันตภาพรังสี 
  รวมทั้งโลหะหนักที่  เป็นพิษ เช่นปรอท เงิน แคดเมียม เทเลียม 
  ไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายออกได้เร็วขึ้น
 6. ช่วยในการเจริญพันธุ์ ซีลีเนียมช่วยป้องกันผนังเซลล์ เพิ่มความ
  แข็งแรงสมบูรณ์ของอสุจิ มีผลทำให้สามารถเข้าไปปฏิสนธิในไข่ของ
  เพศหญิง
 7. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้เป็นไปตามปรกติ ควบคุม
  สุขภาพของสายตา ผิวหนัง และเส้นผม


 


ข้อมูลโภชนา

 
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ฟอง (60 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง 10
 
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแครอรี (พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแครอรี)
 
 
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด
6 ก.
9%
     ไขมันอิ่มตัว
1.50 ก.
8%
โคเลสตอรอล
155 มก.
52%
โปรตีน
7 ก.
 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
0 ก.
0%
     ใยอาหาร
0 ก.
0%
     น้ำตาล
0 ก.
 
โซเดียม
85 ก.
4%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ
15%
วิตามินบี 1
2%
วิตามินบี 2
10%
แคลเซียม
4%
เหล็ก
6%
ซีลีเนียม
40%

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 
2,000 กิโลแครอรี
 
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้

ไขมันทั้งหมด
น้อยกว่า
65 ก.
          ไขมันอิ่มตัว
น้อยกว่า
20 ก.
โคเลสตอรอล
น้อยกว่า
300 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
 
300 ก.
          ใยอาหาร
 
25 ก.
โซเดียม
น้อยกว่า
2,400 มก.

พลังงานกิโลแคลอรีต่อกรัม : ไขมัน = 9 , โปรตีน = 4 , คาร์โบไฮเดรต = 4

 

ลูกไก่ไข่ 

สงวนฟาร์ม จำหน่ายลูกไก่ไข่ สายพันธุ์ไทยบราวน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค 
อัตราการตายต่ำ และให้ผลผลิตสูงเทียบเท่าไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศเข้าชม : 361


บทความสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ไข่ซีลีเนี่ย คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า 27 / พ.ค. / 2559
      มัลเบอร์รี่ ผลไม้ปลูกง่าย ประโยชน์เพียบ 27 / พ.ค. / 2559
      คุณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด 11 / ก.พ. / 2554
      ใครที่ชอบทานเต้าหู้ 19 / มิ.ย. / 2551
      อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย 27 / เม.ย. / 2551