เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
หัวข้อเรื่อง : โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ครั้งที่ 1

ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ครั้งที่ 1
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองโดน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในโครงการบรรณสัญจร(ฺBook Voyage)
วันที่ 20 เมษายน 2559 ออกหน่วยเคลื่อนที่ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 ศรีนวลตอยาง ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การทำพวงกุญแจไหมพรม
-การทำหนังสือพวงเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-มอบหนังสือบริจาคแก่บ้านหนังสือชุมชน จำนวน 8 เล่ม
-มอบรางวัลกระเป๋าอ่านหนังสือในดวงใจ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
-รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

 
 
 
เข้าชม : 160


โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) 5 อันดับล่าสุด

      โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ครั้งที่ 2 27 / พ.ค. / 2559
      โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ครั้งที่ 1 27 / พ.ค. / 2559