[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
รู้จักเรา
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด  เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนพุด  ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ.2536 เดิมได้ใช้กุฏิสงฆ์วัดดอนพุดเป็นที่ทำการชั่วคราว ระหว่างนั้นได้ร่วมกับ นายณรงค์  แก้วชาติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดอนพุดหาสถานที่สำหรับก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด  ได้ที่ธรณีสงฆ์บริเวณโรงเรียนวัดดอนพุดเป็นสถานที่ก่อสร้าง  และได้รับงบประมาณจำนวน 643,000 บาท พระครูภาวนากิตติ เจ้าอาวาสวัดดอนพุดสนับสนุนถมที่ดินมูลค่า 30,000  บาท  และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19  กันยายน  2539 เริ่มแรกใช้สำนักงานประจำ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด  ตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด  ชื่อย่อ   กศน.อำเภอดอนพุด  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551

อำเภอดอนพุด  แบ่งออกเป็น 4 ตำบล  28  หมู่บ้าน

          ตำบลดอนพุด       จำนวน  5  หมู่บ้าน

         ตำบลบ้านหลวง       จำนวน  7  หมู่บ้าน

         ตำบลไผ่หลิ่ว           จำนวน  7  หมู่บ้าน

       ตำบลตะงาว          จำนวน  9  หมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมด 4,220 คน
เข้าชม : 696
 
 
ศูยน์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอดอนพุด
หมู่ 3  ตำบลดอนพุด  อำเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี  18210  โทร :: 0-36395-590
niyawan.pan@gmail.com  dp@sara.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี