นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลงพื้นที่ กศน.ตำบลของ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ร

Read more

นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลงพื้นที่ กศน.ตำบลของ กศน.อำเภอแก่งคอย ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ร

Read more

นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลงพื้นที่ กศน.ตำบลของ กศน.อำเภอมวกเหล็ก และ กศน.อำเภอวังม่วง ในวันที่ 1 เมษายน 2562

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ร

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เฉพาะตำแหน่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบั

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลงพื้นที่ กศน.ตำบลของ กศน.อำเภอบ้านหมอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบั

Read more