นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วิถีเกษตรธรรมชาติการทำนาโยน

         วันที่ 15 ธ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 25 ตุลาคม 256

Read more

นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการนิเทศตรวจเยี่ยม สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read more

โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

วันที่ 14-16 ตุลาคม

Read more

โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ ณ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ ณ กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ ณ กศน.อำเภอวิหารแดง

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more