นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ถือเป็นวันยุทธหัตถี

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

กิจกรรมรับสมัคร พนักงานราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ (วันสุดท้าย)

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา”

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีวันครู ปีที่ 64 พ.ศ.2563

วันที่ 16 มกราคม 256

Read more