โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 นายวส

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567 และทำสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปที่ปฎิบัติหน้าที่บนสำนักงาน กศน.จังหสัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายชัยธวัฒน์ กีระนัน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล , ครูอาสาสมัคร กศน. และนักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายชัยธวัฒน์ กีระนัน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล , ครูอาสาสมัคร กศน. และนักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายชัยธวัฒน์ กีระนัน

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ต้อนรับการรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more