นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เดินทางพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมอบเสื้อผ้าบริจาค แก่ กศน.อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา​ (ETV.)​ รายการ”ONIE Me Dee” ผลิตภัณฑ์และสินค้าดีเด่น ผลิตภัณฑ์จากใบลาน ณ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมบ้านลานทอง

ผลิตภัณฑ์และสินค้าดี

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางพรศรี พุ่มเงิน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี​ เป็นวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

นายสมจิตร กองสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

นายสมจิตร กองสุข ตำแ

Read more

นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลงพื้นที่ กศน.ตำบลของ กศน.อำเภอแก่งคอย ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ร

Read more

นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ.ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม นิเทศการสอบปลายภาคเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฏร์)

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

ผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศจรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด และการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล

ผอ.กศน.จังหวัดสระบุร

Read more

วันที่ 17 พ.ค. 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ได้ไปนิเทศหลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย-หญิง 40 ช.ม. วันที่ 14-31 พ.ค.61(หยุดเสาร์-อาทิตย์) 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 

Read more