นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีร่วมทำกิจกรรม Big cleaning Day ตามนโยบาย กศน.งามตาประชาชื่นใจ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ บุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ที่ล่วงลับ

วันที่ 8-9 เมษายน 25

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีร่วมทำกิจกรรม Big cleaning Day

วันที่ 8 เมษายน 2564

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 7 เมษายน 2564

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี2564.

วันที่ 6 เมษายน 2564

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

Read more

นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบ

วันที่ 4 เมษายน 2564

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบ

วันที่ 4 เมษายน 2564

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบ

วันที่ 4 เมษายน 2564

Read more

นางชริยา คงสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบ

วันที่ 3 เมษายน 2564

Read more

นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศสนามสอบ

วันที่ 3 เมษายน 2564

Read more