สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ส่งมอบเสื้อผ้าเพื่อบรรเทาหนาวแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ในกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ ๒”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖

Read more

ขอเชิญพี่น้อง กศน.และผู้สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การสาธิตเมนูอาหารพาเพลิน ข้าวกะเพราสุขใจ

20 ม.ค.2564 เวลา 10.

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันรัฐพิธี”วันยุทธหัตถี”ประจำปี2564

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี2564.

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อม นางนงนุช ไทยภักดี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบันทึกเทป รายการ สายใย กศน.

วันที่ 7 มกนาคม 2564

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด งานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 19

29 ธันวาคม 2563 นายว

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ ๒”

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 15/2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more