ผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศจรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด และการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล

ผอ.กศน.จังหวัดสระบุร

Read more

วันที่ 17 พ.ค. 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ได้ไปนิเทศหลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย-หญิง 40 ช.ม. วันที่ 14-31 พ.ค.61(หยุดเสาร์-อาทิตย์) 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 

Read more

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ไปนิเทศหลักสูตรวิชาขนมอบ-เบเกอรี่ 40 ช.ม. สอนระหว่างวันที่ 7-24 พ.ค.61 09.00-12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 37/1 ม.1 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภา

Read more

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ กศน.จ.สระบุรี ติดตามการจ้างเหมาบุคลากรด้วยวิธีพัสดุ และการปฏิบัติงานตามภาระกิจช่วงไตรมาสที่3-4 ของ กศน.อำเภอดอนพุด บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน เฉลิมพระเกียรติ มวกเหล็ก แก่งคอย

วันที่ 24 – 25

Read more

วันที่ 5-6 เมษายน 2561 ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 5-6 เมษายน 25

Read more

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอเมือง

วันที่ 3-4 เมษายน 25

Read more

ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอวังม่วง

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more