นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วิถีเกษตรธรรมชาติการทำนาโยน

         วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วิถีเกษตรธรรมชาติการทำนาโยน ณ อาคารอเนกประสงค์ และแปลงนาสาธิตการทำนาโยน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 มี 12 ภารกิจ โดยภารกิจที่ 1 ได้แก่ น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม เพื่อความกินดีอยู่ดี มีงานทำ เช่น โคกหนองนาโมเดล,คลองสวยน้ำใส,พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์),จิตอาสาพัฒนาชุมชน
กศน.อำเภอดอนพุด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์วิถีเกษตรธรรมชาติการทำนาโยน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนาโยน นำความรู้มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีการสนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือน และเห็นคุณค่าของเกษตรธรรมชาติและการนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตเกษตรกร นำมาพัฒนาโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ของตัวเองได้ กศน.อำเภอดอนพุดจึงได้จัด โครงการอนุรักษ์วิถีเกษตรธรรมชาติการทำนาโยน ณ อาคารอเนกประสงค์ และแปลงนาสาธิตการทำนาโยน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
โดยได้รับเกียรติจากท่าน พุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอดอนพุด และ ท่าน วสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี ท่านภาณุวัฒน์ มากวงษ์ ผอ. กศน.อำเภอดอนพุดเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ท่านเกษตรอำเภอดอนพุด ท่านพัฒนาการอำเภอดอนพุด ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.โรงเรียนพร้อมนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอดอนพุด ปราชญ์ภูมิปัญญาอำเภอดอนพุด โดยผู้เข้าร่วมโครงกอบรม รวมจำนวน 43 ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *