สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด – ปิด โครงการ ทั้งนี้มี นายมารุต ปรียากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา และร.อ.ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เป็นผู้บรรยาย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการอบรมหลังสูตรการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ,การบริหารความเสียง ,การควบคุมภายใน ,การตรวจสอบภายใน ณ บ่อทองบุรี โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *