ที่ตั้ง กศน.จังหวัดสระบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
238 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-221328 โทรสาร 036-211031