งบทดลองประจำเดือน ต.ค.63-ก.ย.64

งบทดลองเดือนตุลาคม 2563                                วันที่  2 พ.ย.  2563

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563                         วันที่  1 ธ.ค.  2563

งบทดลองเดือนธันวาคม 2563                              วันที่  4 ม.ค.  2563