ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
6668 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเินนิการตามค่านิยม และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข กิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
6667 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเินนิการตามค่านิยม และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข กิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
6666 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเินนิการตามค่านิยม และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข กิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย|1
6665 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเินนิการตามค่านิยม และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข กิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6664 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
6663 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
6662 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
6661 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอแจ้งกำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
6660 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
6659 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สกสค. ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
6658 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
6657 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|1
6656 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมเปิดตัว "สูงวัย ใจสมาร์ท" สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6655 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6654 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมเปิดตัว "สูงวัย ใจสมาร์ท" สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6653 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือรายงานผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6652 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย|1
6651 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่ง "พระพุทธบาทฮีโร่รัน 2022" สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6650 29 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์การจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
6649 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  คก.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด กศน.อำเภอพระพุทธบาท สารบรรณกลาง| -
6648 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวัสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 18 ครบรอบปีที่ 66 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
6647 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6646 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
6645 28 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  กำหนดการ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 11 แห่ง |11
6644 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6643 28 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้|1
6642 27 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind Care System สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
6641 27 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind Care System สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6640 27 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในระดับพื้นที่ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6639 27 มิ.ย. 65 ทั่วไป  แบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System