[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กศน.อำเภอ
   กศน.เมืองสระบุรี
   กศน.ดอนพุด
   กศน.เฉลิมพระเกียรติ
   กศน.พระพุทธบาท
   กศน.วิหารแดง
   กศน.หนองโดน
   กศน.หนองแซง
   กศน.แก่งคอย
   กศน.บ้านหมอ
   กศน.วังม่วง
   กศน.เสาไห้
   กศน.มวกเหล็ก
   กศน.หนองแค

กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

  กศน.จังหวัดสระบุรี

  กศน.จังหวัดปทุมธานี

  กศน.จังหวัดนนทบุรี

  กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

online service  
ความเป็นมา  
 

ประวัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2513 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่5เคลื่อนที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งและเปิดสอนที่จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2516  ย้ายมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาเปิดสอนที่โรงเรียนช่างไม้ (เดิม) จังหวัดนครนายกและได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 “
พ.ศ. 2518  เคลื่อนย้ายจากจังหวัดนครนายก มาเปิดสอนที่วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมกับแยกสาขามาเปิดสอนที่
                    อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ใช้สถานที่สอนชั่วคราวดังนี้
                    - โรงอาหารกรมนักเรียนนายสิบทหารม้าโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
                    - โรงประกอบอาหารวัดทองพุ่มพวง
                    - โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
พ.ศ. 2525 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น " ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525
พ.ศ. 2551 ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้รับการประกาศจัดตั้ง
                   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เป็น " สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี"
                   หรือเรียกย่อว่า ”สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” มีฐานะ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงาน กศน.
                   และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
                   และมีอำนาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดในส่วนภูมิภาคสังกัด
                   สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนพหลโยธิน ตัดกับถนนพิชัยรณรงค์สงคราม เลขที่ 238 ถนนพหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0-3631-3723 , 0-3622-1328, โทรสาร 0-3622-1328    

เว็ปไซท์ http://sara.nfe.go.th

บริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย อาคาร 4 หลัง บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา 
  


อาคาร 1 ได้แก่ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าฯวไลยอลงกรณ์
อาคาร 2 ได้แก่ อาคารวิชาชีพ (ใช้เป็นสำนักงานและห้องเรียน ศบอ.เมือง)
อาคาร 3 ได้แก่ อาคารวิชาชีพ (ใช้เป็นสำนักงานและห้องเรียน ศบอ.เมือง)
อาคาร 4 ได้แก่ อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดและสำนักงาน ศนจ.สระบุรี