พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

ประชุมชี้แจงการทำคำรับรองการปฏิบัติงานปี 60

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 - 17.00 น. )
กลุ่มแผนงานฯ เชิญจนท.แผนงานทุกสถานศึกษาร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2560
เข้าชม 555  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560