พุธ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

สอบภาคทฤษฎี เทียบระดับสูงสุด (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 - 17.00 น. )
สอบภาคทฤษฎี เทียบระดับสูงสุด กับศูนย์ทดสอบ E-exam
เข้าชม 533  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560