พุธ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

สอบภาคทฤษฎี เทียบระดับสูงสุด (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 - 17.00 น. )
สอบภาคทฤษฎี เทียบระดับสูงสุด ครั้งที่ 2 /2560  กับศูนย์ทกสอบ E-exam
เข้าชม 609  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560