ศุกร์์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพในการทำงาน”

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพในการทำงาน”
หลักสูตร: ปลุกพลังจิต เติมพลังใจ เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐


เข้าชม 506  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560