[ ttmktp ]
ชื่อ-นามสกุล : 
kittipong jalernthai
ชื่อเล่น : 
ligiw
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
13/9/2538
อายุ : 
21
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
thitimsp@gmail.com  
ที่อยู่ : 
27 ม.15 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
อำเภอ : 
ท่าเรือ
จังหวัด : 
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 
13130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0613694826
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย