โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *