เข้ารรวมพิธีกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้ารรวมพิธีกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชน ในโครงการจิตอาสาพัฒนาระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *