นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

วันที่ 17 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65 โดยในวันนี้นางสาวฤทัย สามารถ  ได้ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาคกศน.อำเภอเสาไห้ กศน.อำเภอวิหารแดง  กศน.อำเภอหนองแค กศน.อำเภอแก่งคอย และกศน.อำเภอมวกเหล็ก ส่วนนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ได้ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาค กศน.อำเภอพระพุทธบาท กศน.อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *