ชื่อ - นามสกุล :นางอัศรา วงค์ละคร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริมฯ การศึกษานอกระบบ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานส่งเสริมฯ