ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพงษ์ สุนทรมณฑล
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :ดูแลอาคารสถานที่ และงานอำนวยการ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลอาคารสถานที่