ชื่อ - นามสกุล :นางถาวร กรุณานนท์
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์
หน้าที่หลัก :พนักงานพิมพ์ อาคารสถานที่ อำนวยการธุรการ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานพิมพ์