ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล รักสาย
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์ห้องสมุดเคลื่อนที่
หน้าที่หลัก :อำนวยการและรถยนต์ห้องสมุดเคลื่อนที่
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถยนต์นิทรรศการเคลื่อนที่