นิเทศการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต การอบรมความรู้เรื่อง”การปฏิเสธและการป้องกันการถูกล่อลวง” โดย กศน.ตำบลบัวลอย และกศน.ตำบลหนองปลิง สังกัด กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce

วันที่ 5 มีนาคม 2561

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบปีที่ 10 และรับโล่เกียรติคุน สำนักงาน กศน.ดีเด่นประจำปี 2560

วันที่ 4 มีนาคม 2561

Read more