ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ชั้นที่ ๓ และ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ชั้นที่ ๓ และ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักงานกศน.จั

Read more

ประกาศแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

ประกาศแบบรูปรายการงา

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ชั้นที่ 3 และ 4 จำนวนเงินงบประมาณ 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน กานอบรมการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

Read more