วันที่ 17 พ.ค. 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ได้ไปนิเทศหลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย-หญิง 40 ช.ม. วันที่ 14-31 พ.ค.61(หยุดเสาร์-อาทิตย์) 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 

Read more

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ไปนิเทศหลักสูตรวิชาขนมอบ-เบเกอรี่ 40 ช.ม. สอนระหว่างวันที่ 7-24 พ.ค.61 09.00-12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 37/1 ม.1 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภา

Read more

“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” วันอังคารที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒(สระบุรี) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

วันที่ 2 พ.ค. 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom) โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการอบรม ณ.ห้องลาดบัวหลวง อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 พ.ค 2561 นา

Read more

นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษาทหารกองประจำการ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสิทธุ์ ศูนย์การทหารม้า

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ร

Read more

โครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาน ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี ต่อหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่กราศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ (24 เม.ย. 61)

Read more