ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

ผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี นิเทศจรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด และการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล

ผอ.กศน.จังหวัดสระบุร

Read more

นายวสันต์ รัชชวงษ์ รับโล่เกียรติคุณจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 3 ตามโครงการปฏิบัติตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ประจำปีงบมาณ 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ร

Read more

วันที่ 17 พ.ค. 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ได้ไปนิเทศหลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย-หญิง 40 ช.ม. วันที่ 14-31 พ.ค.61(หยุดเสาร์-อาทิตย์) 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 

Read more

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศน.ชริยา คงสมพงษ์ ศน.สุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ นายวิรัตน์ ทานะมัย (พขร) ไปนิเทศหลักสูตรวิชาขนมอบ-เบเกอรี่ 40 ช.ม. สอนระหว่างวันที่ 7-24 พ.ค.61 09.00-12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 37/1 ม.1 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภา

Read more

“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” วันอังคารที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒(สระบุรี) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ

Read more

วันที่ 2 พ.ค. 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom) โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการอบรม ณ.ห้องลาดบัวหลวง อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 พ.ค 2561 นา

Read more