สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce

วันที่ 5 มีนาคม 2561

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบปีที่ 10 และรับโล่เกียรติคุน สำนักงาน กศน.ดีเด่นประจำปี 2560

วันที่ 4 มีนาคม 2561

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานสนามสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ณ.สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 29 ถึง 31 มกราคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. ต้นแบบ ภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

วันที่ 29 ถึง 31 มกร

Read more