ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอบ้านหมอ

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more

นิเทศการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต การอบรมความรู้เรื่อง”การปฏิเสธและการป้องกันการถูกล่อลวง” โดย กศน.ตำบลบัวลอย และกศน.ตำบลหนองปลิง สังกัด กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read more

ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ณ กศน.อำเภอพระพุทธบาท

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more