:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมศาสตร์พระราชา (แก้ไข) กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | -
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายชื่อผู้บังคับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | -
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | 1
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตฯ กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | -
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อลูกเสือจิตอาสา กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | 1
17 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขากินซ้อน กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สารบรรณกลาง | 1
17 ต.ค. 60 ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ต.ค. 60 ด่วนที่สุด  การอบรมศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (แขวง) ปี ๒๕๖๐ กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนการประชุม(ร่าง)น.นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมศาสตร์พระราชาฯ เขาหินซ้อน กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผล ศส.ปชต. ปี 2560 กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี กศน.อำเภอหนองแซง สารบรรณกลาง | -
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี 2560 กศน.อำเภอหนองแซง สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายนงานการค้าประเวณี กศน.อำเภอวิหารแดง สารบรรณกลาง | -
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอเมือง สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมศาสตร์พระราชา ณณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กศน.อำเภอวิหารแดง สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  รายงานการใช้สาธารณูปโภค ประจำปี 2561 เดือนกันยายน 2560 กศน.อำเภอวิหารแดง สารบรรณกลาง | -
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กศน.อำเภอหนองโดน สารบรรณกลาง | 1
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี กศน.อำเภอหนองแซง ยกเลิก | ยกเลิก
16 ต.ค. 60 ทั่วไป  ฝาก ให้พี่แอน ด่วน กศน.อำเภอหนองแซง สารบรรณกลาง | 1
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  การประกวดความขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั้นสากล(ประเทศไทย)วันที่ ๙ ธันวาคม 2560 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2561 สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  ขอความร่วมมือการลดใช้พลังงาน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  ร่วมกิจกรรมวันพระทานธงชาติไทย กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | 1
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบ ๑ ปี สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ต.ค. 60 ทั่วไป  การอบรมศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13