ติดต่อเรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 238 ถนนพหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-221328
โทรสาร 036-211031.