กิจกรรมประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 9

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม(ริมน้ำ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *