ทำบุญ สำนักงาน กศน.อำเภอหนองแค และห้องสมุดอำเภอหนองแค

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญ สำนักงาน กศน.อำเภอหนองแค และห้องสมุดอำเภอหนองแค

Read more

ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่การตรวจราชการที่ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่การตรวจราชการที่ 1 ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

Read more

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดีทัศทางไกล (Video Conferencr System : VCS)

Read more

กิจกรรมประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 9

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 9 ณ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอพระพุทธบาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอพระพุทธบาท

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมอ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมอ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสระบุรี

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมตะแบกนาชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

Read more

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รายละเอียด (คลิก) ใบสมัคร  (คลิก)

Read more