ระชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท

Read more

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านฯ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนระบุรี ร่วมส่ง นักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านฯ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท ในระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

Read more

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ.2567 โดยมีข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สกร.อำเภอพระพุทธบาท

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สกร.อำเภอบ้านหมอ และ สกร.อำเภอหนองโดน

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Read more

การสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ในการอำนวยการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2

Read more

การสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ในการอำนวยการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2

Read more

นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะนิเทศ เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ของ สกร. อำเภอดอนพุด

Read more