การประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ Application ใช้ในการบริการ เเละจัดการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2

11 กรกฎาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ Application ใช้ในการบริการ เเละจัดการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 กรกฏาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

10 กรกฎาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

9 กรกฎาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567

Read more

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567

1 กรกฎาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

27 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 3567 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีสกร.ระดับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Read more

การประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ Application ใช้ในการบริการ เเละจัดการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

25 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ Application ใช้ในการบริการ เเละจัดการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

Read more

สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพ.ศ. 2567

ในวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็น คณะทำงาน ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพ.ศ. 2567” ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

Read more

รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็นหน่วยงานความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ภารกิจการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกระดับ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จากนาย ณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ

Read more

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลีลาวดีรีสอร์ท ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จีงหวัดสระบุรี    

Read more