ร่วมพิธีว่างพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖

วันที่ 25 พฤสจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และ เจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580) ระหว่างวันที่

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในการหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยมี นายวราวุธ

Read more

กิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแจ้งปฏิทินการสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และนางสาวสร้อยทอง พลรักษา นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสอบและแจ้งปฏิทินกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

Read more

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบออนไลน์ Google

Read more

การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2566

28 ตุลาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี

Read more

กศน.จังหวัดสระบุรี “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอเสาไห้ และนักศึกษา กศน.อำเภอเสาไห้ ดำเนินการจัดกิจกรรม “White

Read more