ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 11 / 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 11 / 2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น

Read more

ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ สุวรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม

Read more

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Read more

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566

Read more

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีรนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ท่าน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมี

Read more

นิเทศฯ การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง (การจัดการศึกษาต่อเนื่อง)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีรนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศฯ การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง (การจัดการศึกษาต่อเนื่อง) หลักสูตร”การสานที่ใส่แก้วหวายเทียม” (หลักสูตร 15 ชั่วโมง) ของ

Read more

ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 11/2566 ณ สวนมิ่งมงคล ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ในการขอเข้าตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 โดยเป็นการตรวจสอบการใช้พลังงานของหน่วยงาน เสนอแนะแนวทาง มาตรการที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

Read more

การประชุมพัฒนา Application Sara Plus

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนา Application Sara Plus เพื่อวางแผน ติดตาม และกำหนดคอนเทนต์ การทำงานเพิ่มเติมให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน

Read more