นิเทศติดตามโครงการ co-learning space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี

20 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรีให้การตอนรับ และร่วมประชุม รับการนิเทศติดตามโครงการ co-learning space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวราวุฒิ พยัคฆพงษ์ ผอ. สถาบัน กศน. ภาคกลาง
เป็นผู้นิเทศติดตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *