ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *