ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่1/2566)

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่1/2566) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

Read more

ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

Read more

งานวันครู จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันครู จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม

Read more

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่กิม สุขสวัสดิ์

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่กิม สุขสวัสดิ์ มารดาของอาจารย์ กมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข ณ วัดดาวเรือง

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมพิจารณา กลั่นกรองงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  

Read more

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Read more

เข้ารายงานตัวกับนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้ารายงานตัวที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี กับนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

Read more