ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 และคณะกรรมการฯศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ แบะเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *