เข้าร่วมการจัดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการจัดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” พร้อมทั้งจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่นหรือกศน.พรีเมี่ยม จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและการสาธิตฝึกอาชีพ “การทำย่ามผ้าทอ” ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *