ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *