ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย พร้อมรับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *