ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. นายชัยธวัฒน์ กีระนันท์ ผอ.กศน.จ.สระบุรี มอบหมายนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *