ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน ของ กศน.อำเภอพระพุทธบาท

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีเข้าร่วม
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน ของ กศน.อำเภอพระพุทธบาท ณ กศน.ตำบลขุนโลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.บริการตัดผม
2.กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4.กิจกรรมสาธิตอาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *